we zijn begonnen!

Zo’n 300 mensen uit de creatieve industrie en de maakindustrie gingen donderdag 10 juli op IPKW op zoek naar de meerwaarde van samenwerking tussen deze twee industrieën.
Design & Technology
Hoe de creatieve industrie en de maakindustrie elkaar versterken

In Gelderland bestaat de behoefte aan een krachtige beweging of netwerk waarbinnen de creatieve industrie en de maakindustrie met elkaar worden verbonden. Deze verbinding zal ertoe leiden dat er substantieel meer business wordt gegenereerd binnen, maar vooral ook tussen deze twee industrieën, die breed vertegenwoordigd zijn in Gelderland.

Dat gaat echter niet vanzelf. Het talent is er, maar er zijn inspanningen nodig om de industrieën beter een plek te geven in onze economie en samenleving en deze te laten groeien. Een aantal Gelderse initiatiefnemers wil hier graag invulling aan geven. Deze initiatiefnemers zijn Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, ArtEZ, Nedcam, Stichting kiEMT, Gelderland Valoriseert!, Kamer van Koophandel, Ontwerp Platform Arnhem (OPA) en Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

Centraal staat de vraag wat de creatieve industrie en de maakindustrie voor elkaar kunnen betekenen. Het kan daarbij gaan om hoe je tot een product komt (bijvoorbeeld door creatieve sessies en een vernieuwende manier van (samen)werken), hoe design bijdraagt aan de uitstraling en identiteit van een product, hoe materiaalgebruik en nieuwe technieken bepaalde kunst mogelijk maakt en vooral: op welke manier de combinatie van deze uiteenlopende vakgebieden kan leiden tot iets nieuws, tot duurzame innovaties.

Kick-off: bekijk hieronder de videoterugblik!

Op 10 juli is hier een start mee gemaakt tijdens het zogeheten Green Industry Event, ditmaal met als thema Design & Technology. Tijdens het evenement werden voorbeelden getoond van succesvolle samenwerkingen, gaven ondernemers en ontwerpers aan waar ze tegenaan lopen en werd samen met de bezoeker gekeken naar hoe de samenwerking tussen de creatieve industrie en de maakindustrie structureel vorm kan worden geven.

In een dynamische setting en met bijdrages van onder andere Harry Starren (oud-directeur van De Baak en tegenwoordig voorzitter van de Federatie Dutch Creative Industries), Annemieke Traag (gedeputeerde van de provincie Gelderland) en ontwerper Klaas Kuiken werd het een zeer inspirerende middag, waarbij de basis is gelegd voor een verdere samenwerking tussen de creatieve industrie en de maakindustrie.

Heb je ideeën over hoe de creatieve industrie en de maakindustrie elkaar kunnen versterken en/of wil je betrokken worden bij het vervolg op deze kick-off? Mail dan naar meedoen@ipkw.nl!