Liander zet het Huissense gasnet in als opslag van groen gas

Groen Gas Gelderland heeft sinds april dit jaar 230.000 kubieke meter groen gas ingevoed in het gasnet van het Gelderse Huissen. En dat volume groeit. Door de druk in het net te verlagen, overschotten ’s nachts opgeslagen voor gebruik tijdens de volgende dag.

Dat meldt Alliander in een persbericht.

Groen Gas Gelderland produceert sinds begin 2017 groen gas uit vooral mest en gras. Het gas wordt ingevoed op het Huissense gasnet. De vergister gaat de productie de komende maanden vergroten.

Liander, dochterbedrijf van netbeheerder Alliander, heeft daarom de druk in het lokale net verlaagd van 8 bar naar 6 bar. Reden is dat tijdens enkele nachten al meer wordt ingevoed dan lokaal wordt verbruikt. Hierdoor kan invoeding ’s nachts gewoon doorgaan en zal de netdruk een klein beetje oplopen, zonder dat consumenten hier last van hebben.

Tijdelijke opslag
Het gasnet functioneert daardoor als tijdelijke opslag van groen gas voor de volgende dag. Zo sloeg Groen Gas Gelderland op een zondagnacht eerder deze maand ongeveer 557 kubieke meter gas op in het gasnet van Huissen.

De verlaging van de netdruk in Huissen is overigens een tijdelijke maatregel. Vanaf volgend jaar wordt een netkoppeling gemaakt met het Arnhemse gasnet, zodat het groene gas op dit grotere net kan worden ingevoed.

Groen gas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Het gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Op grote schaal wordt groen gas vooral geproduceerd uit GFT-afval, rioolwater, mest en andere biomassastromen.

Melkveehouders
Een nieuwe ontwikkeling is kleinschalige productie van groen gas uit mest bij de boer op het erf. Alliander verwacht dat melkveehouders de komende jaren op tientallen plekken in het net groen gas zullen gaan produceren.

Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl

< terug