IPKW verbindt onderwijs en bedrijfsleven

IPKW zet zich in voor een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en participeert daarom in verschillende initiatieven, welke hieronder worden uitgelegd.  

Energie- en Milieutechnologie (EMT) Innovatiehub

IPKW is in nauwe samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) met een EMT Innovatiehub gestart. In deze Innovatiehubwerken leerwerktrainees, stagiaires en afstudeerders van de HAN en andere instellingen aan EMT-gerelateerde vraagstukken van en met bedrijven. Door de inzet van trainees en (inter)nationale studenten fungeert deze hub ook als mobiliteitscentrum om meer gekwalificeerd personeel beschikbaar te krijgen voor de EMT-bedrijven in de regio Arnhem en Nijmegen. Het betreft zowel master-, bachelor- als MBO-studenten.

Onderwerpen en opdrachten komen voort uit de diverse grote EMT-partijen op en buiten IPKW, de startups in incubator de Greenhouse en Powerlab, de op het park gevestigde designers en vanuit het onlangs gestarte Clean Mobility Center.

Honderd studenten volgen een deeltijdopleiding Engineering bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) én werken de andere drie dagen van de week bij een MKB-bedrijf, waar ze innovatie projecten helpen opzetten en het bedrijf verbinden met de expertise op de HAN. Studenten worden ook op projectbasis aan bedrijven gekoppeld.

Foto: Leonie Dijkhof, Innovatiehub manager

Leonie Dijkhof, manager van de Innovatiehub, legt actief de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven op IPKW. Zij was tevens betrokken bij het opzetten van de in de Achterhoek gestarte Innovatiehub IIME (zie ook deze link). Als je als bedrijf ruimte hebt voor een stagiair of afstudeerder kun je contact met haar opnemen via (026) 384 46 46 of leonie@ipkw.nl.

ONE en Powerlab

De twee regionale initiatieven, ONE (Oost Nederland Energie(k)) en Powerlab, zien in de veranderde wereld van vandaag veel technische kansen en uitdagingen voor duurzame energieopwekking en energiebesparing liggen. ONE is op IPKW gevestigd in incubator Greenhouse en Powerlab in de laatste nog beschikbare ruimte van het herontwikkelde gedeelte in Gebouw LB.

ONE is een samenwerkingsverband tussen de technische installatiebranche en drie scholen voor middelbaarberoepsonderwijs (mbo); Rijn IJssel in Arnhem, ROC Nijmegen en het Graafschap College in Doetinchem.
"We koppelen kennis uit de praktijk aan het onderwijs om zo de technische monteur van de toekomst op te leiden en uiteindelijk de uitdaging aan te laten gaan. ONE is gevestigd op IPKW waar veel innovatieve bedrijven zijn te vinden", zegt Jacqueline Bijlsma, programmadirecteur van ONE. Ze werkte eerder in het volwassenenonderwijs, bij een uitgeverij van lesmethoden, het Werkgevers Servicepunt van de gemeente Arnhem en coördineerde de bedrijfsopleidingen Procestechniek bij Rijn IJssel.

Powerlab is een ontmoetingsplek voor bedrijven en onderwijs om kennis te delen en innovatie te verspreiden, wat leidt tot meer inzicht in de snelle ontwikkelingen in de Energiesector. Het gaat dus zowel om kennis op conceptueel niveau als vaktechnische kennis op het gebied van duurzame energie in de installatiebranche.

Foto: Jacqueline Bijlsma, programmadirecteur ONE

Meedoen met je bedrijf of vragen over onderwijs en het bedrijfsleven op IPKW?

Neem contact op met Leonie Dijkhof van IPKW (026) 384 46 46 of leonie@ipkw.nl of met Jacqueline Bijlma van ONE 06 2043 6408 of j.bijlsma@oostnederlandenergiek.nl

< terug