Over de stad Arnhem

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) werkt nauw samen met de gemeente Arnhem. IPKW en de gemeente hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend wat betreft de ontwikkeling van het park, op het gebied van marketing, communicatie en acquisitie. Met deze overeenkomst bundelen de partijen hun krachten om zo de synergievoordelen te benutten en de verhoudingen te formaliseren.

Ruimte voor diverse bedrijvigheid
Arnhem is de hoofdstad van Gelderland en is een stad met een actief bedrijfsleven en een stimulerend economisch klimaat. Arnhem maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, met in totaal 730.000 inwoners. De regio telt ongeveer 35.000 bedrijven die werk bieden aan 323.000 mensen.

Ruimte voor natuur en cultuur
Arnhem ligt middenin een groene omgeving, met aan de ene kant de Hoge Veluwe en aan de andere kant de uiterwaarden. Mede daarom is Arnhem in 2009 uitgeroepen tot Groenste Stad van Europa. De vele parken en een aantal natuurgebieden hebben hier tevens een bijdrage aan geleverd. Ook op cultureel gebied heeft Arnhem naam gemaakt. Daar speelt ArtEZ, de hogeschool voor de kunsten, nog altijd een zeer belangrijke rol in. Zo is de Arnhemse Mode Biƫnnale een wereldberoemd evenement en heeft het Modern Museum voor de Kunsten een naam van faam in de kunstwereld.

Ruimte voor historie en toekomst
Arnhem heeft een rijke en bewogen geschiedenis, die her en der terug te vinden is in de stad. De Rijnbrug, het Maarten van Rossumhuis en de Sabelspoort zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Zo lopen onder de winkelstraten de 40 middeleeuwse kelders die een goed beeld geven van Arnhem in die tijd. En al van ver ziet men de indrukwekkende Eusebiuskerk met zijn 73 meter hoge toren boven de stad prijken. De stad heeft vele (internationale) scholen en hogescholen en ligt vlakbij de campus van de universiteit Wageningen, waar onderzoek wordt gedaan naar gezonde voeding en leefomgeving. Kortom: in de regio van IPKW is ruimte voor het verleden en wordt gewerkt aan de toekomst.