The Future of Waste - De kracht van kringlopen

Op 12 oktober organiseren Wageningen University & Research, Circles, VNO-NCW Midden, IPKW en KIVI ‘The Future of Waste – de kracht van kringlopen’.

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) heeft de ambitie om in 2025 het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te zijn. In onze circulaire ambitie is alle output aan grondstoffen, energie en kennis van het ene bedrijf input voor het andere. Om deze reden organiseren wij samen met Circles, WUR, VNO-NCW Midden en KIVI 'The Future of Waste', een evenement waar alles draait om reststromen in een circulaire economie.

Wat zijn nieuwe toepassingen voor uw reststromen? En waar vindt u nieuwe grondstoffen? Deze en nog vele andere onderwerpen komen tijdens The Future of Waste aan bod. Zo vertellen ondernemers en deskundigen hoe hun bedrijven nieuwe kansen benutten en kunt u nieuwe contacten leggen met bedrijven die uw reststromen kunnen gebruiken of u van nieuwe grondstoffen kunnen voorzien.

Locatie: Industriepark Kleefse Waard, Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem
Datum: 12 oktober 2017
Tijd: 12.00 – 18.00 uur
Aanmelden: GRATIS via deze link

Programma
12.00 uur           Inloop met netwerkgelegenheid
13.00 uur           Keynote: Hannet de Vries-In ‘t Veld
                        Mede-eigenaar Frankenhuis textielrecycling en schrijfster van het
                        boek ‘De Kracht van de Kringloop’, over de kracht van kringlopen
                        en welke kansen dit biedt voor textiel
                        Keynote: Aart Roos
                        Voormalig CEO van Auping, over circulariteit in de praktijk
14.00 uur           Workshopronde 1
15.00uur            Workshopronde 2
16.00 uur           Science Battle
17.00 uur           Borrel en netwerken

Workshops
U kunt bij uw aanmelding kiezen uit 2 van de in totaal 11 verschillende workshops. Hieronder vindt u een overzicht:

1.    Aan de slag met reststromen
In deze workshop gaan we op zoek naar nieuwe matches tussen bedrijven die onderling de aanwezige reststromen met elkaar kunnen uitwisselen.

Organisatie: CIRCLES
Gespreksleider: Richard van Gemert van Driven by Value

Let op: deze workshop duurt 1,5 uur; als u hiervoor kiest kunt u niet nog een tweede workshop bijwonen.

2.   Groene mineralen uit mest, slib en gft
Op de lange termijn is 100% hergebruik van nutriënten nodig in een duurzaam landbouwsysteem. In deze workshop pitchen bedrijven en wetenschappers hun stappenplan naar deze toekomst en ze laten zien hoe ze daarin samenwerken.

Organisatie: Arjan Prinsen van Groot Zevert, Wilbert Menkveld van Nijhuis Technology en Oscar Schoumans van WUR.
Gespreksleider: Marian Stuiver, programmamanager Green Growth, WUR

3.   Alternatieve eiwitten voor feed, food en biobased products
Er is een stijgende behoefte aan nieuwe eiwitten voor toepassing in feed en food en er komen steeds meer toepassingen voor verwerking van eiwitten tot biobased products. In deze workshop ontmoeten aanbieders van eiwitrijke reststromen en producenten van feed, food en biobased products elkaar met als doel nieuwe waardeketens rond deze reststromen te vormen.

Organisatie: Henri Beekers, R&D Manager Plant Care Olmix, Melspring en Erik Prins, Orion Impact Eendenkroos Consortium
Gespreksleider: Monice van Dongen, WUR

4.   Circular Fashion
Fashion is een goede manier om de biobased en circulaire economie tastbaar te maken voor de consument. De vraag in deze workshop is hoe we met de aanwezige partijen iets kunnen bijdragen aan het slechten van de blokkades, die de realisatie van een duurzame Europese textielketen in de weg staan.

Organisatie: Jan van Dam, onderzoeker nieuwe vezels WUR en Lucie Huiskens, The Future Makers Artez
Gespreksleider: Emiel Wubben, WUR

5.   Materialen uit rest- en afvalstromen
In deze workshop delen ondernemers hun innovaties en ervaringen op het gebied van de inzet van hoogwaardige rest- en afvalstromen. Geïnspireerd door deze successen worden nieuwe mogelijkheden onderzocht tussen de aanbieders van reststromen en bedrijven die nieuwe grondstoffen zoeken.

Organisatie: Marcel van de Peppel van Miscancell (workshop 1) en Olaf Fennis van Attero (workshop 2)
Gespreksleider: Edwin Keijsers, onderzoeker WUR

6.   Stortplaatsen: de toekomstige grondstoffenleveranciers
Wat is er nodig om stortplaatsen tot toekomstige grondstoffenleveranciers te maken? In deze workshop willen wij met u aan oplossingen werken die stortplaatsontginning rendabel mogelijk moet maken.

Organisatie en Gespreksleider: Hans Groot, project manager soil and groundwater quality van Deltares

7.   Bouw mee aan een grondstoffenkenniscentrum
Tijdens deze workshop stellen we de vraag of en zo ja, hoe mensen in de praktijk het beste geholpen worden om naar een circulaire economie toe te werken. Uw ideeën en ervaringen ten aanzien van een Grondstoffenkenniscentrum helpen ons om een visie te bepalen.

Organisatie: KIVI
Gespreksleider: Jasper van Alten en Henk Jansma van KIVI

8.   Financiële middelen voor stimulering van koolstofarme innovaties
De Gedupeerde Staten van Gelderland heeft een wijziging in het gezamenlijke subsidieprogramma van Overijsel en Gelderland goedgekeurd, die koolstafarme innovaties stimuleert. In deze workshop wordt toegelicht wat deze wijzigingen precies inhouden, wat de nieuwe voorwaarden zijn en waar nieuwe kansen voor u liggen.

Organisatie: Oost NL

9.   Auto’s recyclen doe je samen
Alle lidstaten van de Europese Unie moeten sinds 2015 95% van het gewicht van afgedankte auto’s nuttig toepassen. Martijn Boelhouwer legt uit hoe dit het afgelopen jaar ruimschoots gehaald is.

Organisatie en Gespreksleider: KIVI en Martijn Boelhouwer, Manager Communicatie van ARN

10.  De zoektocht van een afvalmanager in de praktijk
Dit verhaal zal gaan over de zoektocht die een afvalmanager (grondstoffenmanager) aflegt om uiteindelijk van een afvalproduct tot een inzetbaar product te komen. Welke kringlopen tussen de aanwezige bedrijven kunnen we ter plekken sluiten?

Organisatie en Gespreksleider: KIVI & Raymond De Schrevel, Director Business Development van Suez

11.  De kringlopen op IPKW
Welke producten kunnen we op IPKW vervaardigen van plastic restafval? En met welke partijen kunnen we projecten opzetten om op het park ook van gft, papier en hout nieuwe producten te maken? Praat mee met IPKW en Plastic Fantastic, de partij achter Save plastics en Airhunters.

Organisatie: IPKW, Plastic Fantastic en Airhunters
Gespreksleider: Kevin Rijke, directeur IPKW

Science Battle
Een combinatie van entertainment en wetenschap krijgt u tijdens de Science Battle, waarin drie inspirerende wetenschappers het tegen elkaar opnemen. Laat u verrassen door hun bijzondere onderzoeken. Alle drie krijgen zij tien minuten om u te overtuigen van de waarde van hun onderzoek. U kiest de winnaar! Met:

  • Lisanne van Geffen (WUR) ;doet onderzoek naar het verminderen van voedselafval bij consumenten.
  • Sabine Vreeburg (WUR); zoekt naar schimmels in termietenheuvels om het voedseltekort op te lossen.
  • Michiel de Jong (TU Delft); werkt aan een eenvoudig alternatief voor zonnepanelen: stroom uit je raam halen.

Meld u nu gratis aan!

< terug