Veolia op IPKW

Veolia is eigenaar van de energiecentrale en de afvalwaterzuiveringsinstallatie op Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Een duurzame en geoptimaliseerde energie-infrastructuur zorgt op IPKW voor een ideale productieomgeving. IPKW biedt plaats aan chemische industrie en procesindustrie tot en met milieucategorie 5.

Aan de bewoners van het industriepark levert Veolia alle benodigde energie en utilities voor hun gebouwen en productieprocessen. Denk hierbij aan gas, elektra, stoom, warmte, perslucht, proceswater en koelwater. Tevens verzorgt Veolia de drinkwatervoorziening en de afvalwaterzuivering op het park.

Naast de utility services biedt Veolia ook andere diensten, zoals technisch beheer en onderhoud aan gebouwgebonden en industriële installaties.

Voor een passend aanbod voor jouw organisatie kun je contact opnemen met Veolia. Samen kijken we naar je behoeftes op het gebied van utilities en ontwikkelen we de beste technische oplossing. Daarnaast kunnen we een onderhoud- en energieprestatiecontract aanbieden.

Neem contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)26 845 99 22 of ga naar de website: veolia.nl.

Beschikbare utilities op IPKW:
 • Warmte
 • Elektriciteit
 • Stoom op verschillende drukniveaus tot 100 ton p/h
 • Aardgas
 • Netwerkbeheer
 • Verschillende kwaliteiten water
 • Koeling
 • Perslucht
 • Afvalwaterzuivering
 • Condensaat
 • Inspecties

Ambitie Veolia en IPKW
IPKW en Veolia delen de ambitie om van dit park een Eco-Industrial Park te maken. Samen gaan we circulaire energie-, water- en afvaloplossingen en het gebruik van lokale grond- en brandstoffen onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van reststromen om energie mee op te wekken of het inzetten van reststromen van het ene bedrijf als grondstof voor het andere bedrijf op IPKW.

Uiteraard lukt ons dat niet zonder de andere bedrijven op het park. Zij produceren afvalwater, energie en restproducten die wellicht hergebruikt kunnen worden door Veolia, om er weer energie van te produceren of als lokale grondstof te gebruiken voor andere bedrijven.

De komende jaren gaan IPKW en Veolia samenwerken om dit vorm te geven en waar mogelijk oplossingen te implementeren. Heb je ideeën of wensen of zie je een mogelijke verbinding? Schroom dan niet contact met ons op te nemen via 026 845 99 22.

Over Veolia
Veolia is wereldleider op het gebied van geoptimaliseerde inzet van grond- en brandstoffen. Met 187.000 medewerkers wereldwijd, ontwikkelt Veolia water-, afval- en energieoplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst van zowel steden als industrieën. Met onze 3 complementaire kernactiviteiten zorgen wij ervoor dat grond- en brandstoffen toegankelijk blijven, worden behouden en hergebruikt.

Veolia tracht vanuit een circulaire gedachte haar oplossingen vorm te geven. Door deze methodiek kunnen we zowel binnen onze eigen bedrijfsprocessen als bij die van onze klanten de milieu-impact verbeteren.

< terug